Juridische kennisgeving

1. Algemeen.

Welkom op UCBCares.be (Website). Deze Website is eigendom van UCB Pharma S.A., met een Belgisch kantoor op het adres Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels – Belgium (UCB). Door deze Website te bezoeken en te bekijken, aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Indien u niet door deze voorwaarden wilt worden gebonden, vragen wij u de Website onmiddellijk te verlaten. Deze Website wordt geëxploiteerd en beheerd in België en valt onder de Belgische wetgeving. Door uw bezoek aan deze Website wordt u geacht de onderstaande voorwaarden te aanvaarden.

2. Informatie over gezondheid/medicinale producten.

De informatie en de materialen op iedere pagina van deze Website (Informatie) zijn opgesteld om algemene informatie te geven over de activiteiten van UCB en haar ondernemingsgroep. Informatie kan betrekking hebben op medische, gezondheids- of lichamelijke aandoeningen, en het voorkomen of behandelen daarvan. Deze Informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

De Informatie op deze Website is niet bedoeld als medisch advies of als vervanging daarvan, noch bedoeld om op enige wijze reclame te maken voor de geneesmiddelen van UCB en haar ondernemingsgroep. UCB geeft geen medische diagnose of advies met betrekking tot individuele patiënten. Gebruik de Informatie niet om een diagnose te stellen over gezondheids- of lichamelijke problemen of ziekten. Indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid dan dient u uw arts of een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen, zodat zij u passend advies kunnen geven op grond van uw specifieke symptomen en situatie.

Deze Website bevat ook informatie over medicinale producten die wereldwijd zijn geregistreerd en doorgaans uitsluitend op recept van een arts of zorgverlener zijn te verkrijgen. Deze producten zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar, of het is mogelijk dat zij in andere landen door een toezichtsorgaan van de overheid zijn goedgekeurd of vrijgegeven voor verkoop of gebruik op andere indicatie, doseringen en beperkingen. Merken/productnamen kunnen ook per land verschillen. Artsen en zorgverleners kunnen de volledige medische informatie halen uit de voorschrijfinformatie bij hun lokale product. Patiënten en artsen dienen altijd bij lokale medische bronnen en toezichthouders te controleren of er informatie is die van toepassing is voor hun land.

3. Vrijwaringsclausule & garanties.

De Informatie die op deze Website wordt geplaatst, wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel UCB zich in redelijkheid zal inspannen om op deze Website juiste en actuele Informatie op te nemen, is UCB op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of omissies in de inhoud van deze Website.

Alle Informatie wordt verstrekt zoals deze op dat moment bekend is (‘as is’). Daarom dienen bezoekers van de Website alle Informatie zorgvuldig te beoordelen en UCB, noch enige onderneming uit haar ondernemingsgroep, geeft garanties over de volledigheid of juistheid van de informatie op deze Website of over het mogelijke gebruik daarvan.

UCB en haar ondernemingsgroep zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele gevolgschade, strafrechtelijke of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van, vertrouwen op, toegang tot of het niet kunnen gebruiken van deze Informatie, of die het gevolg is van wijzigingen van de inhoud van deze Website zoals UCB die op enig moment kan aanbrengen.

Geen Informatie op deze Website vormt, of mag worden opgevat als, een uitnodiging of aanbod om te investeren in, of anderszins te handelen in aandelen of andere effecten van, UCB.

4. Auteursrecht/gebruik van Informatie.

Tenzij anders is aangeven, zijn alle auteursrechten op de Informatie eigendom van UCB. Alle rechten op de Informatie worden voorbehouden.

U mag vrijuit bladeren op de Website, maar u mag Informatie van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten en afbeeldingen, uitsluitend openen, downloaden of gebruiken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtbepalingen en andere bepalingen over eigendomsrechten in Informatie die u downloadt van deze Website, bewaart en kopieert.

U mag de Informatie niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, opnieuw gebruiken, opnieuw plaatsen of op enige wijze gebruiken voor andere toepassingen dan uitdrukkelijk op deze Website wordt toegestaan of zoals anderszins vooraf en schriftelijk door UCB is goedgekeurd.

Met uitzondering van bovengenoemde beperkte bevoegdheden, wordt aan u geen licentie voor of recht op de Informatie op deze Website verleend, noch wordt een auteursrecht van UCB of van enige andere partij aan u verleend.

5. Merken/eigendomsrechten.

U dient ervan uit te gaan dat alle productnamen die op deze Website worden weergegeven, al dan niet weergegeven in grote letters of met het handelsmerksymbool, merken zijn die eigendom zijn van, dan wel zijn gelicentieerd aan, UCB of haar ondernemingsgroep.

De Website bevat mogelijk ook, of verwijst mogelijk ook naar, octrooien, eigendomsrechtelijk beschermde Informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van UCB en/of andere partijen. Aan u wordt geen licentie verleend voor, noch een recht toegekend op, enige van deze merken, octrooien, domeinnamen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechtelijk beschermde Informatie of eigendomsrechten van UCB en/of andere partijen.

Gebruik geen UCB-merken of mogelijk verwarrende varianten daarop in uw internetdomeinnaam. Dit helpt voorkomen dat voor internetgebruikers niet duidelijk is of u de bron van de Website bent of UCB.

6. Links naar andere websites.

Deze Website kan links bevatten naar pagina's of websites van derden. UCB geeft geen verklaring over, en heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot, materialen of informatie die u van deze pagina's of websites haalt.

7. Links naar de Website van UCB.

Voor het opnemen van een link naar deze Website op een andere website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van UCB vereist, tenzij deze link de bezoeker van de website uitsluitend doorstuurt naar de startpagina van deze Website, in een afzonderlijk pop-upvenster, met de volledige domeinnaam van UCB en een toepasselijk pop-upbericht aan de bezoeker die een website van derden bezoekt.

8. Beschikbaarheid van de Website.

UCB garandeert niet dat de Website te allen tijde beschikbaar is of dat de Website, of de server die de Website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. U – en niet UCB – neemt de volledige kosten op van alle noodzakelijke servicebeurten, reparaties of correcties van uw hardware, software of informatie, ongeacht of deze het gevolg zijn van dergelijke virussen of schadelijke componenten.

9. Herziening.

UCB mag deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht te actualiseren. U bent aan dergelijke herzieningen gebonden en u dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele voorwaarden te bekijken waaraan u bent gebonden.