Systemische behandeling van Psoriasis

Systemische behandelingen zijn geneesmiddelen in de vorm van tabletten of injecties die uw hele lichaam of ‘systeem’ beïnvloeden.Systemische behandelingen worden ook wel conventionele of non-biological behandelingen genoemd. Ze worden vaak voorgeschreven door uw dermatoloog als uw psoriasis ernstig is en niet op andere behandelingen heeft gereageerd.

Systemische behandeling van PsoriasisSystemische behandeling van Psoriasis

Methotrexaat

Dit geneesmiddel is beschikbaar in de vorm van pillen of injecties en vermindert de ontsteking van uw huid en vertraagt de overproductie van uw huidcellen. U kunt zich misselijk voelen als u dit geneesmiddel gebruikt en daarnaast is het beter om geen/beperkt alcohol te drinken tijdens het gebruik van methotrexaat.

Vrouwen mogen niet zwanger worden als ze methotrexaat gebruiken. Er zal aanvullende monitoring plaatsvinden, waaronder bloedonderzoeken.

Ciclosporine

Dit geneesmiddel werkt door de werking van uw immuunsysteem te onderdrukken. Het werd oorspronkelijk gebruikt voor patiënten die een orgaantransplantatie hadden ondergaan om afstoting te voorkomen. Uw nieren en bloeddruk zullen in de gaten worden gehouden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Acitretine

Dit is een soort geneesmiddel dat een retinoïde wordt genoemd, het vertraagt de groei van de huidcellen. Het wordt alleen gebruikt als andere systemische behandelingen niet hebben gewerkt . Acitretine kan uw huid gevoeliger maken voor zonlicht, dus u moet uw huid bedekken en zonnebrandcrème dragen als u buiten bent.

Vrouwen mogen niet zwanger worden als ze acitretine gebruiken.

Andere behandelingen

Deze worden gebruikt als u ernstige psoriasis heeft die niet op andere behandelingen heeft gereageerd. Ze werken door de ontsteking te verminderen. Andere mogelijke behandelingen zijn apremilast en dimethylfumaraat (fumaarzuur).